header

Marketing Ignite BlogLearn Effective Digital Marketing Strategiesand Ignite Your Knowledge to the Next Level!Contact us today if you need to speak with an expert!

Att ha tillgång till rätt e-postadresser är viktigt inom digital marknadsföring - om du inte kan kontakta de personer du absolut måste vara ansluten till, kan ditt företag drabbas hårt. Att öka försäljningen, öka webbtrafiken och skapa anslutningar - alla viktiga aspekter för att trivas inom marknadsföring - kan bara uppnås om du har de e-postadresser du behöver. Denna situation kanske låter bekant för dig: du vet exakt vem du vill kontakta, och du tror att det är ömsesidigt fördelaktigt att göra ett samarbete med dem. Du är så upphetsad att du redan har den perfekta tonhöjden utarbetad ... men tyvärr, deras kontaktuppgifter finns ingenstans - eller så tror du. […]

Read Story

Vi lever utan tvekan i oöverträffade tider, en som de allra flesta befintliga företag aldrig har haft att göra med tidigare. Eftersom många länder över hela världen kämpar med den andra vågen av COVID-19, finns det ett stort behov av företag att vara medvetna om digitala marknadsföringstrender efter pandemin som kan hjälpa dem att överleva och sedan trivas i dessa tuffa tider, och sedan, inlägget -pandemisk värld.The State of Businesses After COVID-19Medan den andra vågen verkar vara mindre dödlig än den första, en lång lista över länder som inkluderar Frankrike, Tyskland, Österrike, Israel, Japan, Sydkorea, Kina, Libanon, Tyskland, Iran, Irak, Saudiarabien, Sri Lanka, El Salvador och Pakistan har återinfört karantäner […]

Read Story

We social media marketers at Marketing Ignite will cover for your long list of objectives in marketing your brand in the first place, which includes bringing brand awareness across your target audience through the Internet and establishing Return on Investment (ROI). ROI or Return of Investment — in its most basic terms — is the amount of money you get from investing or putting money into something, be it land or your business. In business terms, a successful company is partly defined by a healthy ROI. Let's take a look at how to increase your ROI from digital marketing. You should specifically know metrics to monitor and which tools to use.

Read Story

If you’re familiar at all with international SEO, then you’ll know that one of the key things you should be doing right now is translating your uploaded YouTube videos into other languages. But hey, international SEO might be a foreign concept to you. Or perhaps you’re not entirely sold on the idea of dedicating hours to creating accurate captions and translating them for the sake of your viewers.We’re here to convince you that the simple (yes, it’s not as complicated as it seems – we promise!) act of adding captions and translating them to other languages can increase your YouTube reach exponentially.What we’ve got lined up for you: Table of […]

Read Story

Having access to the right email addresses is essential in the realm of digital marketing – if you can’t contact the people you absolutely must be connected with, then your business may take a serious hit. Boosting sales, increasing web traffic, and making connections – all essential aspects to thrive in the field of marketing – can only be achieved if you have the email addresses you need.This situation may sound familiar to you: you know exactly who you want to contact, and you think that scoring a collaboration with them would be mutually beneficial. You’re so excited, you’ve already got the perfect pitch drafted up… but alas, their contact […]

Read Story
Shares