Vår Adwordsbyrå har hjälpt hundratals företag att öka sin försäljning sedan år 2000

Letar du efter professionella och innovativa Google Adwords annonseringsstrategier som kan ge toppresultat för ditt företag?

Genom Adwordsreklam så kan ditt företag omedelbart rankas som nummer ett. Du kan använda riktad reklam samt genomföra re-targeting kampanjer och mycket mer. Vi har drivit vår globala Adwordsbyrå i 18 år och har bland annat hjälpt Herbalife, Volvo, Thai Airways, Mercedes med deras marknadsföring. Vi är också en Adwords Auktoriserad Partner och kan hjälpa ditt företag på bästa möjliga sätt genom smarta strategier och beprövade optimeringsmetoder som konverterar besökare till aktiva kunder för ditt företag.

 

I vissa branscher är det inte lönsamt att använda sig av Adwords eftersom kostnaden för reklam är högre än intäkterna

Eftersom vi har använt Google Adwordsreklam för våra kunder sedan år 2000, så har vi fått erfarenhet om vilka branscher som inte är lämpade för denna kanal. Eftersom vi bara vill genomföra framgångsrika kampanjer så kan vi diskutera om ditt företag har förutsättningarna att lyckas med Adwords reklam. För de flesta branscher är Adwordsreklam en guldgruva och kommer att generera många nya kunder om det genomförs med en bra strategi. För att verkställa framgångsrika PPC-annonseringskampanjer i Adwords krävs djupgående kunskap och erfarenhet inte bara inom Adwords utan även om din bransch.

Vi kan ge snabba och professionella tjänster:

 • Konsultation/coaching
 • Strategi
 • Sökordsanalys
 • Upplägg av kampanjer
 • Display/re-marketing
 • Utveckling av landningssidor med syfte att öka konverteringar (förfrågningarna/försäljningen)
 • A/b split testing
 • Quality score
 • Intelligent lead tracking (Lead-IQ) vilket hjälper dig att förbättra avkastning på investering (ROI).
 • Inställning av konverteringsspårning på din webbplats så att du kan få veta vilka sökord och annonser som leder till värdefull kundaktivitet i form av köp, registreringar och inskickade formulär etc.
 • Daglig löpande optimering för att maximera resultatet
 • Löpande rapporter för att följa utvecklingen

Så här skapar vi resultat på Google Adwords:

1. Analys av nuläget

 • Diskussion av tidigare strategier som har använts
 • Analys av konverteringar
 • Analys av sökord
 • Analys av hemsidan dvs styrkor, svagheter, möjligheter, risker (SWOT)
 • Identifiering av USP (unique selling proposition)

2. Målet med Adwords

 • Vilka specifika mål vi har för Adwords kampanjen (KPI=Key Performance Indicators)
 • Vilken slags ROI eftersöks
 • Vilka produkter eller tjänster ska marknadsföras mer aggressivt (tex endast produkter med hög vinstmarginal)
 • Vilken är den optimala situationen och hur når vi dit? Finns det begränsningar och i så fall vad skulle detta vara.
 • Finns det marknadsandelar man vill vinna

3. Handlingsplan/utförande

 • Hur når vi de uppsatta målen i föregående steg
 • Vilka kampanjer ska utföras (sök, display och re-marketing)
 • Landningssidor som måste utvecklas
 • Andra tekniska implementeringar som behövs för att kunna analysera resultaten
 • Tidsplan

4. Rapportering och uppföljning

 • Månadsrapporteringar med resultat samt konsultation
 • Uppföljning av resultat (är vi på rätt väg)
 • Finns det eventuella ändringar av strategier/framtida planeringar?
 • Eventuella Adwordsuppdateringar från Google

Vill ni samarbeta med en professionell Adwords byrå som kan visa goda resultat?

See nedan för ett urval av några kundcases.

 • image18

  Kundcase #1 (Google Adwords)

  Antalet besökare:

  Före: 10 919 (1-31 oktober 2016).

  Efter: 91 032 (1-31 december 2017).

  Antalet konverteringar (transaktioner):

  Före: 470 (1-31 oktober 2016).

  Efter: 7 153 (1-31 december 2017).

  Konverteringsökning (försäljningstillväxt):

  1 421,92% (1-31 oktober 2016 jämfört med 1-
  31 december 2017).

  Totala konverteringar (transaktioner):

  54 899 (1 oktober 2016 – 31 december 2017).

  Konverteringsfrekvens:

  5,40% (1 oktober 2016 – 31 december 2017).

  Kostnad per konvertering (transaktion):

  HK$ 30,18 dvs 34,06 SEK (1 oktober 2016 –
  31 december 2017).

 • image08

  Kundcase #2 (Google Adwords)

  Antalet besökare:

  Före: 22 996 (1-31 augusti 2016).

  Efter: 60 064 (1-30 november 2017).

  Antalet konverteringar (transaktioner):

  Före: 960 (1-31 augusti 2016).

  Efter: 5 024 (1-30 november 2017).

  Konverteringsökning (försäljningstillväxt):

  423,3% (1-31 augusti 2016 jämfört med
  1-30 november 2017).

  Totala konverteringar (transaktioner):

  43 680 (1 augusti 2016 – 30 november 2017).

  Konverteringsfrekvens:

  5,87% (1 augusti 2016 – 30 november 2017).

  Kostnad per konvertering (transaktion):

  HK$ 29,35 dvs 33,13 SEK. (1 augusti 2016 –
  30 november 2017).

 • image08

  Kundcase #3 (Google Adwords)

  Antalet besökare:

  Före: 634 (1-31 januari 2017).

  Efter: 2 928 (1-31 december 2017).

  Antalet konverteringar:

  Före: 21 (1-31 januari 2017).

  Efter: 92 (1-31 december 2017).

  Konverteringsökning:

  338,1% (1-31 januari 2017 jämfört med
  1-31 december 2017).

  Totala konverteringar:

  1 005 (1 januari 2017 – 31 december 2017).

  Konverteringsfrekvens:

  4,03% (1 januari 2017 – 31 december 2017).

  Kostnad per konvertering:

  THB 3 225 dvs 866,15 SEK. (1 januari 2017 –
  31 december 2017).

 • image08

  Kundcase #4 (Google Adwords)

  Antalet besökare:

  Före: 4 898 visitors (1-31 januari 2017).

  Efter: 7 011 visitors (1-31 juli 2017).

  Antalet konverteringar:

  Före: 0 (1-31 januari 2017).

  Efter: 341 (1-31 juli 2017).

  Konverteringsökning:

  341% (1-31 januari 2017 jämfört med
  1-31 juli 2017).

  Totala konverteringar:

  1 301 (1 januari 2017 – 31 juli 2017).

  Konverteringsfrekvens:

  5,93% (1 januari 2017 – 31 juli 2017).

  Kostnad per konvertering:

  THB 238,96 dvs 64,15 SEK (1 januari 2017 –
  31 juli 2017).

Boka kostnadsfri konsultation

Captcha

Some of Our Clients