Vår Adwordsbyrå har hjälpt hundratals företag att
öka sin försäljning sedan år 2000

Letar du efter professionella och innovativa Google Adwords annoneringsstrategier som kan ge toppresultat för din företag? Genom Adwordsreklam så kan ditt företag omedelbart rankas som nummer ett. Du kan använda riktad reklam samt genomföra re-targeting kampanjer och mycket mer. Vi har drivit vår globala Adwordsbyrå i 18 år och har bland annat hjälpt Herbalife, Volvo, Thai Airways, Mercedes med deras marknadsföring. Vi är också en Adwords Auktoriserad Partner. Skillnaden mellan proffs och amatörer är hur man lägger upp strategier och hur man optimerar. I slutändan handlar det om resultat för ditt företag och inget annat. Vi kan hjälpa ditt företag på bästa möjliga sätt genom smarta strategier och beprövade optimeringsmetoder som konverterar besökare till aktiva kunder för ditt företag.

I vissa industrier är det för sent att använda sig av Adwords eftersom kostnaden för reklam är högre än intäkterna

Eftersom vi har använt Google Adwords reklam för våra kunder sedan år 2000, så har vi fått erfarenhet om vilka branscher som inte är lämpade för denna kanal pga höga kostnader gentemot intäkter. Eftersom vi bara vill genomföra framgångsrika kampanjer så kommer vi att rådgiva om ditt företag har förutsättningarna att lyckas med Adwords reklam.

För de flesta branscher är Adwords reklam en guldgruva och kommer att frambringa många nya kunder om det genomförs med en bra strategi. För att verkställa framgångsrika PPC-annonseringskampanjer i Adwords krävs djupgående kunskap, erfarenhet inte bara inom Adwords men även inom din bransch.

Vi kan ge snabb och proffsig support som innehåller:

 • Konsultation/Coaching
 • Strategi
 • Sökord analyser
 • Upplägg av kampanjerna
 • Display/Re-marketing
 • Utveckla Landnings sidor med syfte att öka conversions (förfrågningarna/försäljningen)
 • A/b split testing
 • Quality Score
 • Intelligent Lead Tracking (Lead-IQ) vilket hjälper dig att tjäna mer samt spendera mindre.
 • Conversion installering/Teknisk integrering vid e-commerce
 • Daglig löpande optimering för att maximera resultatet
 • Löpande rapporter för att se utvecklingen och mera….

Så här skapar vi resultat på Google Adwords

1. Analys av Nuläget
 • Diskussion av tidigare strategier som har använts
 • Analys av konverteringar
 • Analys av sökord
 • Analys av hemsidan dvs styrkor, svagheter, möjligheter, risker (SWOT)
 • Identifiering av USP (unique selling proposition)

2. Målet med Adwords
 • Vilka specifika mål har vi för Adwords kampanjen (KPI=Key Performance Indicators)
 • Vilken slags ROI eftersöks
 • Vilka produkter eller tjänster ska marknadsföras mer aggressivt (tex endast produkter med hög vinstmarginal)
 • Vilken är den optimala situationen och hur når vi dit? Finns det begränsningar och i så fall vad skulle detta vara (tex budget)?
 • Finns det marknadsandelar man vill vinna

3.Handlings Plan/Utförande
 • Hur når vi de uppsatta målen i föregående steg
 • Vilka kampanjer ska utföras (sök, display och re-marketing)
 • Landningssidor som måste utvecklas
 • Andra tekniska implemeringar som behövs för att kunna analysera resultaten
 • Tidsplan

4. Rapportering och Uppföljning
 • Månadsrapporteringar med resultat samt konsultation
 • Uppföljning av resultat (är vi på rätt väg)
 • Finns det eventuella ändringar av strategier/framtida planeringar?
 • Eventuella Adwords uppdateringar från Google

Vill Ni Jobba Med En Professionell Adwords Byrå Som Kan Visa Riktiga Resultat?

See nedan för ett urval av några kundcases.

Example Image 1
Kundcase #1 (Google Adwords)

Antalet besökare:

Före: 10 919 (1-31 oktober 2016).

Efter: 91 032 (1-31 december 2017).

Antalet konverteringar (transaktioner):

Före: 470 (1-31 oktober 2016).

Efter: 7 153 (1-31 december 2017).

Konverteringsökning (försäljningstillväxt):

1 421,92% (1-31 oktober 2016 jämfört med 1-31 december 2017).

Totala konverteringar (transaktioner):

54 899 (1 oktober 2016 – 31 december 2017).

Konverteringsfrekvens:

5,40% (1 oktober 2016 – 31 december 2017).

Kostnad per konvertering (transaktion):

HK$ 30.18 dvs 34,06 SEK (1 oktober 2016 – 31 december 2017).

Example Image 1
Kundcase #2 (Google Adwords)

Antalet besökare:

Före: 22 996 (1-31 augusti 2016).

Efter: 60 064 (1-30 november 2017).

Antalet konverteringar (transaktioner):

Före: 960 (1-31 augusti 2016).

Efter: 5 024 (1-30 november 2017).

Konverteringsökning (försäljningstillväxt):

423,3% (1-31 augusti 2016 jämfört med 1-30 november 2017).

Totala konverteringar (transaktioner):

43 680 (1 augusti 2016 – 30 november 2017).

Konverteringsfrekvens:

5,87% (1 augusti 2016 – 30 november 2017).

Kostnad per konvertering (transaktion):

HK$ 29.35 dvs 33,13 SEK. (1 augusti 2016 – 30 november 2017).

Example Image 1
Kundcase #3 (Google Adwords)

Antalet besökare:

Före: 634 (1-31 januari 2017).

Efter: 2 928 (1-31 december 2017).

Antalet konverteringar:

Före: 21 (1-31 januari 2017).

Efter: 92 (1-31 december 2017).

Konverteringsökning:

338,1% (1-31 januari 2017 jämfört med 1-31 december 2017).

Totala konverteringar:

1 005 (1 januari 2017 – 31 december 2017).

Konverteringsfrekvens:

4,03% (1 januari 2017 – 31 december 2017).

Kostnad per konvertering:

THB 3 225 dvs 866,15 SEK. (1 januari 2017 – 31 december 2017).

Example Image 1
Kundcase #4 (Google Adwords)

Antalet besökare:

Före: 4 898 visitors (1-31 januari 2017).

Efter: 7 011 visitors (1-31 juli 2017).

Antalet konverteringar:

Före: 0 (1-31 januari 2017).

Efter: 341 (1-31 juli 2017).

Konverteringsökning:

341% (1-31 januari 2017 jämfört med 1-31 juli 2017).

Totala konverteringar:

1 301 (1 januari 2017 – 31 juli 2017).

Konverteringsfrekvens:

5,93% (1 januari 2017 – 31 juli 2017).

Kostnad per konvertering:

THB 238,96 dvs 64,15 SEK (1 januari 2017 – 31 juli 2017).

Previous picture Next picture Close gallery

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter nedan

så återkommer vi snarast

Some of Our Clients