Uppnå Bästa Resultat För Ditt Företag Genom Att Använda En
Rutinerad SEO (Sökoptimerings) Byrå Med Erfarenhet Sedan 1998 

Söker du en erfaren SEO konsult för att kunna formulera en vinnande strategi till ditt företag med mätbara resultat?  Behöver du hjälp för att nå dina mål mer effektivt? I så fall så har ni hittat rätt…

Marketing Ignite Co. Ltd är en mycket erfaren SEO byrå (samt Google auktoriserat företag) och har hanterat hundratals kunder sedan start med företag som Herbalife, Volvo och Servcorp, bland många andra små och medelstora företag. Vår branschkompetens, kombinerad med vår omfattande erfarenhet sedan 1998, gör det möjligt för oss att erbjuda tillförlitliga och robusta SEO strategier för att hjälpa din hemsida med att inte bara ranka högre i Google men att använda den för att öka försäljningen på ett påtagligt sätt.

Det finns över 200 signaler som Google använder i sin ranking algorithm och det krävs att man känner till dessa signaler och vilka som är viktiga samt alla uppdateringarna som Google har använt sedan start för att din SEO kampanj kommer att vara så effektiv som möjligt.  Om ditt företag har använt sig av SEO tjänster men inte lyckats så beror det inte på att SEO inte fungerar men handlar mer om vilken SEO strategi som man använde sig, hur man utförde den, samt hur mycket tid spenderade man på den. På Marketing Ignite, så pratar vi inte bara eller lovar guld och gröna skogar men kan visa tydliga framgångsrika resultat (see exempel nedan) baserat på våran skräddarsydda SEO strategi och optimering. 

Vi Utvecklar Den Bästa Sök Optimerings
Strategi Som Fungerar För Ditt Företag Långsiktigt

Eftersom SEO-branschen förändras hela tiden, är det avgörande för dig att använda de senaste sökoptimerings teknikerna så att du kan nå dina mål snabbare. Många föråldrade SEO-strategier är numera dömda att misslyckas efter Penguin, Panda uppdateringarna, Google Rank Brain etc. Vårt tillvägagångssätt är att utforma en anpassad SEO-lösning som fungerar bäst för just ditt specifika företag genom att använda de senaste teknikerna som vi har sett gett bra resultat för våra kunder (och som vi fortsätter att testa och utveckla).  Vissa företag använder sig av så kallade “black hat” SEO, vilket innebär att de använder sig av tekniker som bryter mot Google’s guidelines för accepterad sök optimering.  Vissa av dessa teknikerna kan fungera bra kortsiktigt, men är väldigt farliga att använda långsiktigt, eftersom de kan orsaka en kollaps av alla dina ranking placeringar samt ditt domän namn raderas helt fran Google index, vilket oftast innebär att du måste börja om från början med ett nytt domän namn.  Detta hände t.ex. BMV år 2006, som anlitade en SEO byrå som gick mot Google’s guidelines. Vi använder oss bara av så kallade “white hat” SEO tekniker när vi utför våran SEO strategi. På detta sätt kan du vara säker på att din hemsida kommer att undvika potentiella påföljder från Google. 

 

Vi Tar Dig Till Toppen i 
Google med Konkurrensutsatta
Sökord Samt Long Tail Sökord Genom en Holistisk Strategi

Alla våra kunder har topp placeringar i Google genom olika konkurrensutsatta sökord (head terms). Men om strategin stannar här så går man miste om mycket. Enligt våra analyser sedan 1998, så har vi sett att minst 80% kommer fran så kallade “long tail” sökord. Detta är sök ord som inte är så super populära men som innehåller mer än 3 ord i följd som en fras men är väldigt målinriktade sökord. Fördelen när man rankar högre i Google för många sådana sökord är att man drar in högre volymer besökare, men dessutom får man fler mål inriktade sökord som oftare har större chans att konvertera på din hemsida. När man använder sig av sig av båda strategier (long tail samt head terms) så ökar man inte bara antalet ranking placeringar, besökare, försäljning men din SEO strategi blir alltmer stabil eftersom ranking fluktuationer inte kommer att vara så märkbara.

Löpande Rapporter & SEO Konsultation

Med våra löpande rapporter så kan du se utvecklingen om hur dina ranking placeringar, besökare samt försäljningen har förbättrats etc. I rapporterna så får du reda på allt jobb som har genomförts genom hela månadens lopp. Vi erbjuder löpande konsultation om den kortsiktiga samt långsiktiga SEO strategin för att vägleda dig i rätt riktning för att uppnå dina mål för SEO kampanjen.  Vi vill att våra klienter ska vara så uppdaterade som möjligt inom SEO för att kunna se innebörden varför vi utför de strategier som vi rekommenderar.   Alla våra strategier är dessutom transparenta.  

Framgångsrika Sök Optimering Kundcases

Efter SEO optimeringen så ökade förfrågningarna med 1,076.12% och antalet besökare ökade med 38%


Problem (före SEO optimeringen)

Den här klienten är en global översättningsbyrå som ville öka besökarna men också antalet förfrågningar (conversions). Det totala antalet förfrågningar var väldigt lågt innan vi startade SEO kampanjen. Endast 13 stycken för hela 6 månaders perioden med en conversion rate på bara 0,25% (se skärmdump nedan). Antalet besökare var 5,226 från Google (organiska besökare).

Detta gav oss tydliga signaler att vi behövde ändra deras SEO samt conversion strategi radikalt (CRO=conversion rate optimization). T.ex. innan vi började, var deras innehåll på deras hemsida alldeles för generiskt med en tydlig brist på fokus som inte kommunicerade till deras målgrupp. De rankade för vissa generiska sökord, men de var för generiska för att konvertera dem till förfrågningar. Dessutom var vissa sökord inte avsedda för deras målgrupp men mer för användare som letade efter online- och maskinöversättning gratis.  Det var inte konstigt att de hade en så dålig conversion rate (0.25%).

Vi omstrukturerade hela deras SEO-strategi vad gäller innehållet för att vara mer målinriktat för deras målgrupp. Vi gjorde en gedigen research för att pusha sökorden som var mer “conversion” fokuserat. Med hjälp av många relevanta “head terms” samt “long tail” sökord så började antalet besökare öka men framför allt konverteringarna accelererade rejält (från 0.25% till 2.93% vilket innebar ett lyft från 13 förfrågningar till 211). Vi har också hjälpt till att öka domän auktoritet ytterligare genom att främja deras företag på andra hemsidor med hög auktoritet. Dessa var de generella omstruktureringarna som vi gjorde men det var även mindre komponenter som vi jobbade med för att öka besökare och conversions. 

Slutresultat (efter SEO optimeringen)

Jämfört med perioden (1 oktober 2015-31 mars 2016) till föregående år under samma period:

  • Den organiska trafiken ökade med 38% från 5,226 till 7,212 besökare
  • Conversion rate ökade från 0,25% till 2,93%
  • Totala conversions (förfrågningarna) ökade med 1,076,12% från 13 till 211

Efter SEO optimeringen så tredubblades conversions (förfrågningarna) och antalet besökare ökade med 54.47%

Problem (före SEO optimeringen)

Den här klienten är en erkänd tandläkare med många olika brancher.  Kundens KPI (Key Performance Indicator) var att öka antale besökare samt förfrågningar (conversions). Före SEO opti meringen så hade kunden endast 34 (conversions) förfrågningar, conversion rate 1,34% och 2,181 organiska besökare från Google under perioden 1 januari-31 januari 2015. Klienten hade många SEO-problem när det gällde innehåll, kanoniska problem, ofokuserade SEO tags, sökords optimeringen i innehållet, samt så såg hemsidan lite föråldrad ut. Vi uppgraderade kundens hemsida fullständigt och omstrukturerade med hjälp av bättre SEO-struktur, silo, bättre fokuserat innehåll, bättre “crosslinking”, byggde ut deras exponering så att andra relevanta och hemsidor med hög auktoritet började länka till dem. 

Slutresultat (efter SEO optimeringen)

1 januari 2016-31 januari 2016 jämfört med föregående år under samma period:

  • Besökare från Google (organiska träffar) ökade med 54,47% från 2,181 till 3,369 besökare
  • Conversion rate (förfrågningarna) ökade från 1,56% till 4,01%
  • Totala conversions (förfrågningarna) ökade med 297% från 34 till 135

Antalet besökare ökade från 182,255 till 273,861 samt conversions (förfrågningarna) ökade med 57.08% 

Problem (före SEO optimeringen)

Denna klient är ett stort sjukhus med många brancher. Innan vi tog på oss projektet så hade kunden redan en hel del organiska besökare från Google och de hade redan många sidor som var optimerade. Men de ville expandera sina tjänster och öka sin branding strategi mer för att öka gratis träffarna från Google och därigenom utbilda sin målgrupp mer om sina tjänster.  Dessutom så ville de få in fler förfrågningar från Google (SEO).

Vi optimerade nya sidor samt gick grundligt igenom existerande sidor för att se vad vi kunde påverka ytterligare baserat på sökord undersökning och on-site SEO optimering. Eftersom denna branchen har mycket konkurrens så fick vi grundligt gå igenom vad deras konkurrenter hade för slags SEO strategi för att ge lite mer inblick i hur vi kan hjälpa kunden mer.  Flera av konkurrenterna hade bland annat många auktoritära back links som var en stor orsak till att vissa rankade väldigt högt.  Vi försökte köra en outreach kampanj för att få andra auktoritära publikationer att skriva om dem. Med en kombination av on-site samt off-site SEO så ökade besökarna samt antalet förfrågningarna. 

Slutresultat (efter SEO optimeringen)

1 jan, 2018-1 april, 2018 jämfört med föregående år under samma period:

  • Besökare från Google (organiska träffar) ökade med 50.26% från 182,255 till 273,861 besökare
  • Totala conversions (förfrågningarna) ökade med 57.08% från 3,434 till 5,394

..

Behöver Ditt Företag Samma Professionell Konsultation Att Drastiskt Öka Ranking Postionerna, Besökarna Samt Försäljningen?

Konkurrensen ökar för varje dag som går. Varje dag slåss miljontals hemsidor med att ranka i toppen för konkurrensutsatta sökord i Google. Den goda nyheten är att även om vägen till framgång är fylld med utmaningar, är uppgiften att rankas i toppen uppnåelig om man använder smarta SEO strategier. Korrekt användning av SEO optimering, effektiva tekniker, samt hårt arbete har enligt vår erfarenhet lett till positiva resultat som du även kan se i våra kundcases.

Marketing Ignite har erfarenhet inom SEO sedan 1998 och är en Google auktoriserad partner.  Vår modell har alltid varit uppbyggd på långa relationer med våra kunder för att båda bli framgångsrika. Vi använder endast de mest effektiva, up-to-date och beprövade (white hat) SEO-metoder för att förbättra dina ranking placeringar. Vi skulle vilja höra om ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig vidare. Ta gärna kontakt med oss ​​idag för att få en GRATIS rådfrågning.

Med Vänliga Hälsningar,

Johan Hedin
VD

Please rate our website
0
User Rating
5 based on 16 votes
Service Type
Search Engine Optimization
Provider Name
Marketing Ignite Co., Ltd.,
Area
Worldwide
Description
Marketing Ignite provides professional SEO services. With experience since 1998 we can help your company set-up winning SEO campaigns. Contact us today and get a free consultation.

Some of our clients

..

Kontakta oss

/* for youtube videos */